Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể các sinh viên được công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng, liên thông và các khóa cũ năm 2019 cùng phụ huynh về thời gian tổ chức lễ Trao bằng tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thời gian: ngày 05,06/10/2019.

2. Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Tây Đô.

Xem thêm

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top