THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017 đối với lớp Liên thông Đại học Dược 9A, 9B hệ chinh qui của Trường Đại học Tây Đô. 

HOC PHI LT ĐH9AB HKI NAM HOC 2016-2017

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top