Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể các sinh viên được công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng, liên thông và các khóa cũ năm 2019 cùng phụ huynh về thời gian tổ chức lễ Trao bằng tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thời gian: ngày 05,06/10/2019.

2. Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Tây Đô.

Xem thêm

Thông báo học giáo dục quốc phòng năm 2019 Tải thông báo

Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2018-2049 khóa 9 Xem tại đây

Thông báo học phí học kỳ 2 năm học 2018-2049 khóa 10 Xem tại đây

 

Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2018-2019 Tải về

Thông báo dự lễ tốt nghiệp năm 2018 Tải về

Danh sách dự lễ tốt nghiệp  Đại học chính quy Tải về

Danh sách dự lễ tốt nghiệp Cao đẳng chính quy và Liên thông Tải về

Page 1 of 17

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top