Từ năm 2018 trở về sau, ngoài các điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp được quy định trong Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và củaTrường hiện hành, sinh viên đại học, cao đẳng các hệ đào tạo phải đạt chuẩn Kỹ năng Ngoại ngữ, Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin), Kỹ năng mềm, Kỹ năng nghề nghiệp và được cấp chứng chỉ mới được xét và công nhận tốt nghiệp.

Chuẩn Kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên Ngành Dược và Điều dưỡng là Tiếng Anh. Sinh viên có bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh được miễn chuẩn Kỹ năng ngoại ngữ.

Chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản yêu cầu người học phải đạt Chứng chỉ tin học Quốc gia trình độ A, B, C).

Chuẩn Kỹ năng mềm được triển khai từ năm 2018 với 05 nội dung, gồm các kỹ nềm thiết yếu để sống, học tập và làm việc hiệu quả.

Chuẩn Kỹ năng nghề nghiệp được triển khai với nội dung theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo. Chương trình gồm các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu được cô đọng trên cơ sở kết nối các kiến thức mà sinh viên đã tích lũy được trong quá trình học thành một khối thống nhất, gắn với ngành nghề được đào tạo, tiếp cận với thực tiễn công việc sau khi ra trường. Chuẩn Kỹ năng nghề nghiệp này giúp sinh viên tự tin hơn khi đi làm việc, dễ dàng bắt nhịp và rút ngắn thời gian tiếp cận công việc, biết bắt đầu từ đâu, biết cách hoà nhập và ứng phó với những tình huống ngoài ý muốn, biết cách khảo sát và mô tả thực tiễn thông qua lập quy trình công việc đang diễn ra và đạt được những kết quả tốt nhất.

Xem chi tiết

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top