KHOA DƯỢC - ĐIỀU DƯỠNG

A. Giải nhất toàn đoàn hội thao truyền thống

1. Bóng đá nam: giải nhì

2. Bóng đá nữ: giải nhất

3. Bóng chuyền nam: giải nhất

4. Bóng chuyền nữ: giải nhất

5. Nhảy cao nam: giải ba

6. Nhảy cao nữ: giải nhất

7. Nhảy xa nữ: giải ba

8. Cầu lông đơn nữ: giải nhất

9. Cầu lông đôi nam: giải ba

10. Cầu lông đôi nữ: giải nhất

11. Cầu lông nam nữ: giải nhất

12. Vua phá lưới nam

13. Vua phá lưới nữ

B. Giải nhì toàn đoàn văn nghệ truyền thống

1. Đơn ca: giải nhất

2. Ca múa: giải nhất

3. Múa: giải nhất

 

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top