Chuyên mục: Thông tin

Thông báo dự lễ tốt nghiệp năm 2018 Tải về

Danh sách dự lễ tốt nghiệp  Đại học chính quy Tải về

Danh sách dự lễ tốt nghiệp Cao đẳng chính quy và Liên thông Tải về

Chuyên mục: Thông tin

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2018 Tải về

Chuyên mục: Thông tin

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2018-2019 Tải Về

Chuyên mục: Thông tin

Thông báo về buổi Báo cáo học thuật của Khoa Dược-Điều dưỡng xem tại đây!

Chuyên mục: Thông tin

LICHTHILIENTHONG_HK2_2017-2018_LAN 1 ĐỢT 2 LỚP LTTC-ĐH D9AB VÀ LỚP ĐHD 9KL, 11G, 12E, ĐHDVB2 12A Xem tại đây

LICHTHILIENTHONG_HK2_2017-2018_LAN2_1 Xem tại đây

Page 3 of 6

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top