Vườn dược liệu mới của Khoa Dược - Điều dưỡng, Trường Đại học Tây Đô thành lập ngày 27.7.2016

Đoàn thanh niên Khoa Dược - Điều dưỡng chuyển và trồng dược liệu ở khu vườn mới. 

VUON DL3

vuon DL1

VUON DL2

VUON DL5

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top