Khoa Dược - Điều dưỡng có chức năng:

1- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thuộc các ngành Dược học, Điều dưỡng, Dinh dưỡng học.

2- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức

3- Quản lý công tác chuyên môn và cơ sở vật chất được giao

4- Quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao

 

Nhiệm vụ của Khoa Dược - Điều dưỡng:

1- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo

2- Căn cứ vào kế hoạch năm học của Phòng Đào tạo phân công GV giảng dạy, hướng dẫn làm đồ án, khóa luận; tiểu luận.

3- Làm các hợp đồng mời GV ngoài Trường theo quy định của Trường (đúng nhu cầu, đúng chuyên môn).

4- Quản lý khối lượng giờ giảng, giờ nghiên cứu khoa học, giờ hướng dẫn đồ án, khóa luận, tiểu luận của GV.

5- Lưu trữ lý lịch khoa học, bản photo có chứng thực bằng cấp, các chứng chỉ cần thiết của GV mời giảng.

6- Tổ chức các lớp học phần trả nợ theo quy định của Trường.

7- Soạn đề thi, đáp án và cử GV tham gia coi thi, gác thi theo sự phân công của TT. Khảo thí.

8- Thành lập Hội đồng tổ chức chấm đồ án, khóa luận; phân công GV chấm tiểu luận tốt nghiệp theo quy định.

9- Làm thủ tục giới thiệu sinh viên đến các cơ sở thực tập thực tế.

10- Phân công, nhắc nhở GV tham gia thực hiện đề tài NCKH theo quy định.

11- Tổ chức, phân công các bộ môn biên soạn và lưu trữ tập bài giảng, giáo trình.

12- Tổ chức dự giờ đánh giá chất lượng giảng dạy của GV các bộ môn thuộc Khoa hằng năm theo quy định.

13- Xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, trình Hội đồng Khoa học Trường duyệt.

14- Khi có sự thay đổi chương trình đào tạo giữa các khóa học trước và sau, xây dựng các môn học thay thế hoặc danh sách các môn học đề nghị miễn học, miễn thi trình Hội đồng Khoa học Trường duyệt.

15- Lập kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp cụ cho đội ngũ GV cơ hữu.

16- Đề nghị Hội đồng tuyển dụng tuyển GV cơ hữu hoặc hợp đồng dài hạn đối với GV đã ở độ tuổi nghỉ hưu, đảm bảo nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn về điều kiện mở ngành và quy mô đào tạo của các ngành thuộc Khoa theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17- Tham gia sinh hoạt đầu khóa học, sinh hoạt tốt nghiệp cuối khóa cho sinh viên.

18- Tham gia mở các mã ngành mới

19- Tham gia tư vấn tuyển sinh.

20- Thực hiện bảo quản thiết bị, tài sản trực thuộc Khoa quản lý.

21- Dự trù trang thiết bị, Hóa chất, tài liệu đáp ứng kịp thời cho chương trình giảng dạy chuyên môn theo kế hoạch của phòng đào tạo.

22- Lên kế hoạch bảo trì, đôn đốc việc kiểm tra và sửa chữa máy móc, thiết bị, phòng ốc thuộc đơn vị. 

23- Phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ trong khoa, đảm bảo ngăn ngừa có hiệu quả các nguy cơ mất an toàn lao động có thể xảy ra.

24- Thực hiện việc đánh giá hàng năm đối với cán bộ, giảng viên của Khoa, Khuyến khích, động viên, nhắc nhở, và đề xuất khen thưởng trên cơ kết quả thực hiện công việc của nhân viên và quy định của Trường.

Xem thêm

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top