Khoa Dược – Điều dưỡng thuộc Trường ĐH Tây Đô được thành lập năm 2010 theo quyết định số 02/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ. Đơn vị mới thành lập nhưng được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoa tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý SV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. CB quản lý và giảng dạy là những người có trình độ chuyên môn cao, đã trưởng thành qua thực tế với nhiều năm kinh nghiệm, có tâm huyết gắn bó hy sinh cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Tính đến năm 2019, Khoa Dược – Điều dưỡng có 11 bộ môn và 1 văn phòng Khoa. Tổng số CB của Khoa hiện nay với 241 CB-GV bao gồm 235 GV- CB (CB quản lý, giảng viên và CB quản lí phòng thí nghiệm), 04 chuyên viên và 02 NV . Số CB đạt trình độ GS, PGS - TS là 07; TS/CK2 là 22; số Thạc sĩ/CK1 là 118, trình độ ĐH là 88; trong đó có 02 GV đang làm nghiên cứu sinh trong nước.

Sứ mạng của Khoa Dược – Điều dưỡng Trường Đại học Tây Đô là đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn phù hợp chuyên ngành, có khả năng ứng dụng khoa học trong lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, thông qua việc truyền tải trí thức bằng các phương thức linh hoạt nhất cho người học.

Tầm nhìn:Khoa Dược – Điều dưỡng, Trường Đại học Tây Đô phấn đấu đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Dược và Điều dưỡng hàng đầu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với định hướng nghiên cứu ứng dụng phục vụ cộng đồng. Đến năm 2035, hoạt động đào tạo đại học chính quy phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu phát triển đến năm 2035: Ngành Dược học và Điều dưỡng đến năm 2035 đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng phòng thí nghiệm trung tâm. CTĐT của ngành định kỳ kiểm định đáp ứng với nhu cầu xã hội, với nhiều cấp bậc và mang tính liên tục. Tạo điều kiện cho SV có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. SV ngành Dược học và Điều dưỡng sau khi ra trường sẽ có tỷ lệ tìm được việc làm phù hợp cao và đáp ứng được 3 tiêu chí: kiến thức – kỹ năng – tính tự chủ, trách nhiệm trong công việc chuyên môn và phục vụ cộng đồng.

Thông báo

Đóng góp ý kiến

Go to top